B  C  D  E  G  H  I J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  ZB

ANDRIS BALODIS (1973) komponists

ĢIRTS BIŠS (1967)        komponists

DACE BLUĶE (1973)    muzikoloģe

ARVĪDS BOMIKS (1940)          muzikologs

ILONA BREĢE (1959)   komponiste

JĀNIS BULAVS (1949)             goda biedrs

PLATONS BURAVICKIS
(1989) komponists

SANTA BUŠS (1981)    komponiste

C

LĪGA CELMA-KURSIETE (1978) komponiste

D

PAULS DAMBIS (1936) komponists

MĀRĪTE DOMBROVSKA (1977) komponiste

LAURA DUBINA (Gustovska) (1986) komponiste

RIHARDS DUBRA (1964)        komponists

ANDRIS DZENĪTIS (1978)    komponists

MATTHIAS DZUBBA                  goda biedrs

E

MAIJA EINFELDE (1939) komponiste

AIJA ENGELMANE (1940) muzikoloģe

ĒRIKS EŠENVALDS (1977)        komponists

F

ANNA FIŠERE (Ķirse) (1988)   komponiste

LOLITA FŪRMANE (1958) muzikoloģe

G

MARINA GRIBINČIKA (1966) komponiste


H

RAFI HARADŽANJANS (1944) muzikologs

OSKARS HERLIŅŠ (1980) komponists

I

nav ierakstu

J

INĀRA JAKUBONE (1960) muzikoloģe

JĒKABS JANČEVSKIS (1992) komponists

BAIBA JAUNSLAVIETE (1964)    muzikoloģe

DONS JAFFĒ (1933)   komponists

LĪGA JAKOVICKA (1950)       goda biedre

ROMUALDS JERMAKS (1931)       komponists

VOLDEMĀRS JOHANSONS (1980)  komponists

K

AIVARS KALĒJS (1951) komponists

ALDONIS KALNIŅŠ (1928)        komponists

IMANTS KALNIŅŠ (1941)        goda biedrs

ROMUALDS KALSONS (1936)    komponists

JURIS KARLSONS (1948)       komponists

IEVA KLINGENBERGA (1986)   komponiste

ARNOLDS KLOTIŅŠ (1934)   muzikologs 

SIGVARDS KĻAVA (1962)      goda biedrs

AGNETA KRILOVA (1980)   komponiste

ROLANDS KRONLAKS (1973)   komponists

JURIS KULAKOVS (1958-2024)   komponists 

DZIDRA KURME-GEDROICA (1968)   komponiste

OĻESJA KOZLOVSKA (1994)   komponiste

L

MĀRIS LASMANIS (1961) komponists

VINETA LĪCE (1955)     komponiste

ZIGMARS LIEPIŅŠ (1952)        komponists

LINDA LEIMANE (1989)           komponiste

NORA LŪSE (1952)      muzikoloģe

JĀNIS LŪSĒNS (1959)   komponists

INESE LŪSIŅA (1958)       muzikoloģe

LEONĪDS LOBREVS (1991)   komponists

JEĻENA ĻEBEDEVA (1945)   muzikoloģe

M

ARTURS MASKATS (1957)   komponists

EDGARS MĀKENS (1977)   komponists

ILZE MEDNE (1976)     muzikoloģe

SELGA MENCE (1953)   komponiste

ANITA MIEZE (1980)   komponiste

RAIVIS MISJUNS (1993)   komponists

VALDIS MUKTUPĀVELS (1958)   muzikoloģs, komponists

LAIMA MŪRNIECE (1944)   muzikoloģe

N

JĒKABS NĪMANIS (1980)   komponists


O

nav ierakstu

P

RUTA PAIDERE (1977)   komponiste

RAIMONDS PAULS (1936)    goda biedrs

ALEKSEJS PEGUŠEVS (1992)   komponists

GEORGS PELĒCIS (1947)   komponists

MADARA PĒTERSONE (1989)   komponiste

INNA PETĻAKA (1971)   muzikoloģe

JĀNIS PETRAŠKEVIČS (1978)   komponists 

DŽEIKINS PUSONS (1983)   komponists

UĢIS PRAULIŅŠ (1957)   komponists  

VALTS PŪCE (1962)   komponists  

GUNTARS PUPA (1945)   muzikologs  

R

EDGARS RAGINSKIS (1984)   komponists  

IMANTS RAMIŅŠ (1943)   komponists   

ALISE RANCĀNE (1995)   komponiste  

SANTA RATNIECE (1977)   komponiste  

INDRA RIŠE (1961)      komponiste  

IMANTS RESNIS (1949)        goda biedrs

S

ANDREJS SELICKIS (1960)   komponists  

SOLVEIGA SELGA - TIMPERE (1973)   komponiste  

ORESTS SILABRIEDIS (1971)   muzikologs  

EVIJA SKUĶE (1992)   komponiste  

ARMANDS SKUĶIS (1991)   komponists   

LIGITA SNEIBE (1962)   komponiste  

EGILS STRAUME (1950)   komponists   

RENĀTE STIVRIŅA
(1985)       komponiste

ILZE ŠARKOVSKA-LIEPIŅA (1962)   muzikoloģe  

VILNIS ŠMĪDBERGS (1944)   komponists  

GUNDEGA ŠMITE (1977)   komponiste  

NORMUNDS ŠNĒ (1960)       goda biedrs

LOLITA ŠTARKA-VAMBUTE (1936)   komponiste

T

JĀNIS TORGĀNS (1942)   muzikologs  

ANITRA TUMŠEVICA (1971)   komponiste  

U

nav ierakstu

V

GUNDA VAIVODE (1960)   muzikoloģe  

PĒTERIS VASKS (1946)   komponists   

ANDRIS VECUMNIEKS (1964)   komponists   

ANNA VEISMANE (1976)   komponiste  

MĀRTIŅŠ VIĻUMS (1974)   komponists   

RUTA VINTULE (1944)   komponiste  

JEĻENA VOSKRESENSKA (1928)   muzikoloģe  

Z

INGRĪDA ZEMZARE (1952)   muzikoloģe

IMANTS ZEMZARIS (1951)   komponists 

VALDIS ZILVERIS (1963)   komponists 

INESE ŽUNE (1955)      muzikoloģe