J

INĀRA JAKUBONE (1960) muzikoloģe

JĒKABS JANČEVSKIS (1992) komponists

ANDREJS JANSONS (1938) komponists

BAIBA JAUNSLAVIETE (1964) muzikoloģe

ROMUALDS JERMAKS (1931) komponists

DONS JAFFĒ (1933) komponists

LĪGA JAKOVICKA (1950) goda biedre

VOLDEMĀRS JOHANSONS (1980) komponists