LKS ziņas

Latvijas Komponistu savienības ZIŅU e-izdevums iznāk četras reizes gadā kopš 2021. gada rudens.

Izdevumā apkopota informāciju par LKS aktivitātēm, gaidāmajiem biedru skaņdarbu pirmatskaņojumiem un atskaņojumiem ārzemēs, kā arī aktuālo muzikologu darbībā.

Nr. 3, 2022, pavasaris

Lasīt