Par Latvijas Komponistu savienību

Biedrība "Latvijas Komponistu savienība" (LKS) ir nevalstiskā organizācija, kas vieno latviešu profesionālos komponistus un muzikologus. 

LKS mērķi un uzdevumi ir: Latvijas profesionālās mūzikas un mūzikas zinātnes veicināšana, biedru interešu aizstāvība, rosinot izaugsmes iespējas, kā arī biedru radošā darba prestiža celšana Latvijā un pasaulē.

LKS sadarbojas ar Latvijas Kultūras ministriju un Latvijas Radošo savienību padomi kultūras likumdošanas jomā, kā arī veidojot Latvijas profesionālo mākslinieku reģistru. Kā Latvijas Radošo Savienību Padomes dalīborganizācija LKS ir iekļāvusies Eiropas Mākslinieku Padomes (European Council of Artists – ECA) sastāvā. Pēc LKS iniciatīvas izveidota Starptautiskās Mūzikas padomes (UNESCO) Latvijas Nacionālā komiteja, kura 2001.gadā uzņemta šīs starptautiskās organizācijas (International Music Council – IMC UNESCO) sastāvā. 2004.gadā LKS kļuva arī par Starptautiskās Laikmetīgās mūzikas asociācijas ISCM (International Society for Contemporary Music) un 2006. gadā par Starptautiskās Muzikologu asociācijas IMC (International Musicological Society) biedru.

Rīkojot komponistu autorkoncertus, kompozīciju pasūtījumus un ikgadējo festivālu Latvijas Jaunās mūzikas dienas, LKS sadarbojas ar Kultūras ministriju, Rīgas Latviešu biedrību, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūru (NKMVA) un mūzikas mācību iestādēm, ar redzamākajiem valsts koriem, orķestriem un mūziķiem; kopš 2011. gada Komponistu savienība rīkojusi festivālu arī sadarbībā ar koncertaģentūru "Ave sol". Reizi trijos gados LKS organizējusi Starptautisko Baltijas muzikologu konferenci, kas kopš 1968. gada notiek ik rudeni vienā no trim Baltijas valstu galvaspilsētām. Komponista Andra Dzenīša vadībā  tikuši rīkoti Latvijas Starptautiskie jauno komponistu meistarkursi Dundagā un Mazsalacā.

LKS veic arī dažādas administratīvas funkcijas savu biedru labā: palīdz noformēt pieteikumus projektu konkursiem, izsniedz izziņas, sagatavo atbalsta vēstules un rekomendācijas, informē par iespējām piedalīties dažādos konkursos, festivālos un konferencēs. LKS izvirza savu biedru kandidatūras Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) mūža stipendiju piešķiršanai, kā arī izvirza kandidātus darbam VKKF ekspertu komisijās.

Par LKS biedriem var kļūt profesionāli izglītoti un savā profesijā strādājoši komponisti un muzikologi. Kandidātam jāiesniedz valdei iesniegums par uzņemšanu, CV, darbu saraksts un divu LKS biedru ieteikuma vēstules. Iesniegums tiek izskatīts tuvākajā valdes sēdē un lēmums par uzņemšanu tiek apstiprināts biedru pilnsapulcē.

ORGANIZĀCIJAS, KURAS SAISTĪTAS AR LKS

Latvijas Mūzikas informācijas centrs (LMIC)
Latvijas Mūzikas padome (Kultūras Ministrija) -> Eiropas Mūzikas padome -> Starptautiskā Mūzikas padome
Lūcijas Garūtas fonds (LGF)
Rīgas Riharda Vāgnera teātra ēkas renovācijas fonds
Latvijas Radošo savienību padome (LRSP)
Latvijas Nacionālā Mūzikas padome (LNMP)
Starptautiskā laikmetīgās mūzikas biedrība (ISCM International Society for Contemporary Music)