P

RUTA PAIDERE (1977) komponiste

RAIMONDS PAULS (1936) goda biedrs

ALEKSEJS PEGUŠEVS (1992) komponists

GEORGS PELĒCIS (1947) komponists

MADARA PĒTERSONE (1989) komponiste

INNA PETĻAKA (1971) muzikoloģe

JĀNIS PETRAŠKEVIČS (1978) komponists

DŽEIKINS PUSONS (1983) komponists

UĢIS PRAULIŅŠ (1957) komponists  

VALTS PŪCE (1962) komponists  

GUNTARS PUPA (1945) muzikologs