Nr.8. (15.-22. janvāris, 2010)

Informatīvo izdevumu lasiet, atverot sekojošos pdf failus: 1, 2, 3, 4.