Baltijas mūzikas un muzikoloģijas konference un festivāls "Baltic+"

2011. gada 26.-28. maijā notiks Baltijas Mūzikas un Muzikoloģijas konference

(Canterbury, England), ko rīko Mūzikas departaments (Department of  Music) sadarbībā ar Sounds New. Tam paralēli norisināsies mūzikas festivāls Baltic+ (20.-29. maijs), kas veltīts Baltijas reģionu mūzikai. Festivālā piedalīsies London Sinfonietta, BBC Big Band un BBC Koncertorķestris, Århus Sinfonietta, Amsterdamas Cello8ctet, Kembridžas Karaļa koledžas koris un Filharmonijas orķestris, kā arī daudzi citi sastāvi (no Latvijas festivālā piedalīsies ansamblis ALTERA VERITAS). Kā goda viesis festivālā piedalīsies komponists Arvo Perts.

 

Muzikologi tiek aicināti iesniegt referātus par dažādām kompozīcijas, analīzes vai kādām citām tēmām. Referātu iesniegšanas termiņš ir 2011. gada 7. janvāris.


Sīkāka informācija šeit (angļu valodā).