Latvijas Nacionālā Mūzikas padome

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiropas Mūzikas padome (EMP) ir UNESCO Starptautiskās Mūzikas padomes reģionālā grupa ar padomdevējas funkciju, kas dibināta 1972.gadā, un kuras centrālais birojs pašreiz atrodas Bonnā. EMP sastāvā ir 18 Eiropas valstu Nacionālās mūzikas padomes, kā arī 53 starptautiskās mūzikas organizācijas, kas aptver ļoti plašu mūzikas nozarē darbojošos spektru. Tāpēc EMP var uzskatīt par nenovērtējami bagātīgu pieredzes un informācijas avotu mūzikas nozarē.

 

Atzīstot par būtisku Latvijas pārstāvniecību šajā ļoti plaši sazarotajā profesionāļu forumā, 2001. gadā pēc Latvijas Komponistu Savienības (tā brīža) priekšsēdētāja Uģa Prauliņa iniciatīvas un ar LR Kultūras ministrijas atbalstu tika izveidota atbilstoša struktūrvienība Latvijas pārstāvniecībai EMP – Latvijas Nacionālā mūzikas padome. Pašreiz Latvijas Mūzikas padomē darbojas 14 sabiedriskās organizācijas – LNP dibinātāji Latvijas Komponistu savienība, Latvijas Mūzikas informācijas centrs, kā arī – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA), Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija (LMIIA), Latvijas Vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācija, Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports., Vidzemes koncertzāle „Cēsis”, u.c.