Iespēja komponistiem pieteikt dalību Sond'ar-te Electric Ensemble Kompozīciju konkursā

Iespēja komponistiem pieteikt dalību Sond'ar-te Electric Ensemble Kompozīciju konkursā. Pieteikt var tikai vienu darbu, kurš iepriekš nav izdots un ieguvis balvu citā konkursā. Skaņdarba ilgums: 6-12 minūtes. Kompozīcijas nepieciešams rakstīt kameransamblim un elektronikai (precizētu instrumentu uzskaitījumu skatīt konkursa mājas lapā)

Pieteikšanās termiņš: 2016. gada 31. maijs

Plašāka informācija: http://sondarte.com/Competition.shtml