Mauricio Kāgela kompozīciju konkurss

Iespēja pieteikties Mauricio Kāgela kompozīciju konkursam, kuru rīko Vīnes Mūzikas universitātes Ludwig van Beethoven institūts, lai rosinātu radīt jaunus mūsdienīgam skanējumam atbilstošus skaņdarbus bērniem un jauniešiem. 

Darbus konkursam var pieteikt komponisti, kuri dzimuši pēc 1975. gada 15. augusta. Kompozīcijas nedrīkst būt vecākas par trim gadiem un tiek uzskatīts par priekšroku, ja kompozīcijas tapušas speciāli šim kompozīciju konkursam.

Pieteikšanās termiņš: 2015.gada 15. augusts.

Konkursa norise: 2016. gada 9. - 12. februāris

Vairāk informācijas: http://www.mauricio-kagel-composition-competition.com/