ISCM Pasaules mūzikas dienas 2014 Vroclavā, Polijā

2014. gadā ikgadējais ISCM (Starptautiskā laikmetīgās mūzikas asociācija) festivāls Pasaules mūzikas dienas (World Music Days) notika no 3. līdz 12. oktobrim Polijas pilsētā Vroclavā un to organizēja Polijas ISCM sekcija.

Ar vairāk nekā 600 000 iedzīvotāju Vroclava ir Polijas ceturtā lielākā pilsēta, kas laikmetu gaitā piederējusi dažādām varām. Vēsturiski šī valsts Dienvidrietumos esošā pilsēta pazīstama arī pēc vācu nosaukuma kā Breslava (Breslau) un bijusi sens tirdzniecības centrs un viena no Hanzas savienības pilsētām. Tā bija arī ievērojams vācu kultūras un zinātnes centrs līdz pat Otrajam pasaules karam, kad pilsēta tika stipri nopostīta. No 14. gadsimta līdz 1945. gadam vairākums Vroclavas iedzīvotaju bija vācieši, kuri pēc Otrā pasaules kara, pamatojoties uz Jaltas un Potsdamas konferences lēmumiem, tika padzīti no pilsētas. Pēc kara vecpilsēta daļēji tika atjaunota un jāteic, ka vācu kultūras iespaids spilgti atspoguļojas arī Vroclavas arhitektūrā.  Dēvēta arī par studentu pilsētu, Vroclava šķietami nekad neguļ, tās šarmanatās ielas un plašie laukumi ir pilni kustības un rosības, vietējiem iedzīvotājiem savijoties ar tūristu pūļiem, ielu māksliniekiem vai neskaitāmo kafejnīcu un restorānu bagātīgā piedāvājuma baudītājiem.

2016. gadā Vroclava būs Eiropas kultūras galvaspilsēta un poļi ar to ļoti lepojas, piemin teju katrā sarunā, un pilsētas viesiem to pavēsta arī krāšņu plakātu veidolā. Pilsētvidē pamanāmi bija arī ISCM festivālu reklamējošie materiāli, taču, domājams, ka daudz izteiksmīgāk par plakātiem garāmgājējus uzrunāja koncertakcijas – 20 līdz 30 minūšu gari priekšnesumi pilsētvidē, tostarp azartiskas sitaminstrumentālistu grupas priekšnesums uz universitātes ēkas sienas, idejiski drosmīgā 100 motociklu simfonija parkā, noskaņās daudzveidīgās improvizācijas sesijas tirgus laukumā...

Festivāla programma bija piesātināta, vērienīga un daudzveidīga, kā žanru, tā stilistikas ziņā, tiecoties šim starptautiskajam forumam pievērst pēc iespējas plašāku auditoriju un uzrunāt arī tos, kas līdz šim nav interesējušies par laikmetīgo mūziku. Tā, piemēram, līdz ar klasiskiem koncertiem, kas izskanēja īstās koncertzālēs, vairāki pasākumi notika arī baznīcās, teātru telpās, pilīs, kafejnīcās, muzejos, uz ielām, brīvā dabā, parkā vai uz tirgus laukuma, dažādās mācību iestādēs, pat naktsklubos un kinozālēs...

Skanēja orķestra mūzika un darbi dažāda apjoma un sastāva ansambļiem, kora mūzika un eksperimentāli darbi balsij un elektronikai, vairākas programmas koncentrējās uz noteikta instrumenta vai instrumentu grupas (stīgu instrumentu, taustiņinstrumentu, tautas instrumentu, arfas, jaunizgudrotu instrumentu) skanējuma izpēti, diezgan liels uzsvars tika likts arī uz elektronikas iespēju demonstrēšanu, kā intīmas kamermūzikas kontekstā, tā dzirdes izturību pārbaudošos smagā metāla koncertos un ekscentriskos multimākslinieku priekšnesumos, un tam visam līdzās - arī vairāku mūsdienu komponistu, tostarp Pētera Etveša, Kšistofa Penderecka un Zigmunta Krauzes operu uzvedumi Vroclavas operteātrī. Sadarbībā ar Avant Art Festival ISCM festivāls piedāvāja arī tādu pasaulē ievērojamu elektroniskās mūzikas pārstāvju kā Peaches un Ryoji Ikeda vai norvēģu grupas Supersilent dinamiskos un savā ziņā pat šokējošos priekšnesumus.

Pilnīgākai ainai gan jāpiebilst, ka festivāla rīkotāji bija padomājuši arī par to, ka pie tik noslogota koncertgrafika festivāla viesiem nebūs daudz laika nesteidzīgai pilsētas iepazīšanai, kamdēļ stratēģiski - ar nolūku festivāla viesiem dot iespēju iepazīt Vroclavu pēc iespējas plašāk un daudzveidīgāk, koncerti  tika rīkoti dažādās pilsētas daļās. No vienas puses, tā noteikti ir lieliska ideja, no otras, ņemot vērā to, ka daudzi koncerti pārklājās, nācās krietni plānot, kuru pasākumu apmeklēt, jo nokļūšana no vienas koncertvietas uz nākošo prasīja ne vien laiku, bet nereti arī visai labas orientēšanās spējas un prasmi veikli lasīt pilsētas karti.

Jāteic, ka apjomīgā budžeta, pašavaldības un valsts atbalsta ziņā, arī vietējo resursu izmantošanas un organizācijas ziņā festivāla organizētāji Pasaules mūzikas dienas Polijā veidoja arī kā sava veida ģenerālmēģinājumu 2016. gada kultūras galvaspilsētas notikumiem. Pēc festivāla tā organizatori paziņoja, ka Pasaules mūzikas dienas Vroclavā kopumā apmeklējuši vairāk nekā 15 000 klausītāji, tostarp vairāk nekā 2500 skolnieki, tika atskaņoti 130 skaņdarbi, no kuriem 86 bija ISCM festivāla starptautiskās žūrijas atlasīti, izvēloties 68 kompozīcijas no ISCM dalībvalstu iesūtītajiem pieteikumiem un 18 no individuāli iesūtītajiem darbiem, un papildus tam arī liels poļu mūzikas īpatsvars.

Šogad no Latvijas ISCM sekcijas konkursa kārtībā izvēlētajiem un starptautiskajam festivālam iesūtītajiem darbiem iekļaušanai vērienīgā festivāla programmā tika izvēlēts komponistes Gundegas Šmites 2009. gadā tapušais skaņdarbs korim Thistle, kuru 8. oktobra vakarā Vroclavas Evanģēliskajā baznīcā meistarīgi un iejūtīgi atskaņoja Camerata Silesia – The Katowice City Singers’ Ensemble. Te jāpiemin, ka uz poļu mūziķu iesaistīšanu festivāla norisē tika likts īpašs akcents, tādējādi plaši atklājot gan vairāku profesionālo vienību, gan amatierkolektīvu bagātīgās muzicēšanas tradīcijas.

Kopš 2004. gada tiek pasniegta arī ISCM Jauno komponistu balva, kurai automātiski kvalificējas tie festivāla programmā iekļauto darbu autori, kas jaunāki par 35 gadiem. 2014. gadā šādiem kritērijiem atbilda 29 darbi/autori un galveno balvu saņēma beļģu komponists Stefans Prinss (Stefan Prins, 1979) par kompozīciju Piano Hero #1.

Paralēli festivālam notika arī ISCM Konference un ISCM Ģenerālā asambleja, kur pirmoreiz piedalījos kā oficiāla ISCM Latvijas sekcijas pārstāve. Sešu dienu garumā konferencē un asamblejā, uz kuru bija ieradušies ISCM nacionālo sekciju pārstāvji no apmēram 50 valstīm, tika pārvēlēti trīs no kopumā sešiem ISCM valdes locekļiem, daudz tika diskutēts par finansu jautājumiem, jau realizētiem un potenciāliem sadarbības projektiem starp ISCM dalībvalstīm, arī daudziem citiem ISCM darbības aspektiem, gan praktiskas dabas, gan mākslinieciska rakstura jautājumiem, kā arī Pasaules mūzikas dienu turpmāko norisi un mērķiem. Prezentāciju par 2015. gada festivāla iestrādēm sniedza tā organizētāji no ISCM Slovēnijas sekcijas, tika sniegts idejisks pārskats arī par 2016. gada festivālu, kas notiks Dienvidkorejā. Vienbalsīgi tika nobalsots par 2017. gada Pasaules mūzikas dienu norisi Vankūverā, Kanādā.

Detalizētāka informācija par Vroclavā notikušā ISCM festivāla Pasaules mūzikas dienas programmu, dalībniekiem un norisi pieejama: http://worldmusicdays2014.pl/en

 

Santa Bušs, ISCM Latvijas sekcijas vadītāja