Raksta jaunie LKS biedri.

Madara Pētersone.


No šī gada 29.septembra - 1.oktobrim Zagrebā, Horvātijā norisinājās seminārs ar nosaukumu PROmote. Semināra tēma - auditorijas piesaiste (audience development). Semināru rīkoja organizācija STAMP (Shared Training Activities for music Professionals) sadarbībā ar ERASMUS+, Eiropas Mūzikas padomi (European Music Council) un STAMP sadarbības partneriem.

Seminārs PROmote tika veltīts dažādiem jautājumiem, kas attiecas uz auditorijas piesaistīšanu kultūras pasākumam, ietverot tādus apakštematus kā mērķauditorijas analīze, vecuma grupu analīze, laika plānošana, budžets un finanses, sociālie mediji un to loma auditorijas piesaistē, PR stratēģijas dažādu nāciju kontekstā. Ievadlekcijās tikām iepazīstināti ar Eiropas Mūzikas padomes projekta STAMP ideju un tās realizāciju. Irma de Jong lekcijā apskatījām digitālās pasaules ietekmi uz mārketingu un projektu veicināšanas pasākumiem, paaudžu atšķirības un šo atšķirību lomu attiecībā uz projekta veiksmīgu galarezultātu, sociālo mediju apskatu un to ietekmi uz informācijas telpu un saturu mūsdienu sabiedrībā. Atklātā paneļdiskusija (moderators Sanda Vojkovic) tika veltīta jautājumiem par veiksmīgām un neveiksmīgām pieredzēm auditorijas piesaistes stratēģijās dažādās valstīs. Paneļdiskusijas dalībnieki - Egija Salnikova, Hasmik Movsisian, Madara Pētersone, Johannes Konstantin Neergaard, Milan Majerovic Stilinovic.

Semināra turpinājumā dalībnieki tika sadalīti trijās darba grupās. Katra grupa strādāja pie konkrēta projekta reklāmas kampaņas un auditorijas piesaistīšanas stratēģijām attiecīgajam kultūras notikumam.

Darba grupa Sophie Duhnkrack vadībā, kuras dalībniece biju arī es, strādāja ar laikmetīgās mūzikas projektu Epoche f, kura uzdevums bija izstrādāt stratēģiju auditorijas piesaistei ansambļa ENSEMBLE MODERN koncertam 21.oktobrī, Bratislavā, Slovākijā. Koncerta programma sastāv no septiņiem laikmetīgās mūzikas skaņdarbiem, divi no tiem pirmatskaņojumi. Darba gaitā izstrādājām metodes, ar kuru palīdzību nodrošināt cilvēkus ar informāciju par gaidāmo notikumu un sasniegt pēc iespējas plašāku auditoriju, meklēt ne tikai esošo, bet arī potenciālo mērķauditoriju, radīt priekšstatu un interesi par koncertu, kura skaniskais saturs ir maz zināms. Strādājām pie mērķauditorijas analīzes sadalot to grupās "mūzikas profesionāļi" un "citu profesiju pārstāvji", pēc tam izdalot arī vecuma grupas, lai pielāgotu attiecīgu informācijas saturu un tās izplatīšanas veidu pirmskoncerta periodā. Tika izstrādāts laika plānojums visām pirmskonceta reklāmas aktivitātēm, lai rezultāts būtu maksimāli efektīvs. Grupas dalībnieki, kas pārstāv dažādas kultūras un valstis, dalījās ar pieredzi reklāmas kampaņas rīkošanā un kopīgi tika izstrādāts plāns reklāmas kampaņai konkrētajam notikumam, sagatavots prezentācijas materiāls un prezentēts semināra vadītājai un pārējo grupu pārstāvjiem.

Reklāmas kampaņas apraksts:

Pirmkārt, tika izstrādāts reklāmas kampaņas laika plānojums - 1) aktivitātes trīs nedēļu garumā pirms koncerta, 2) aktivitātes pirmskoncerta dienā, 3) aktivitātes koncerta dienā.

Trīs nedēļas pirms koncerta sākas aktivitāte story telling jeb stāsti par gaidāmo notikumu. Tie ir īsi video materiāli (līdz 45sek), kurās komponists stāsta par savu skaņdarbu, redzami un dzirdami mēģinājumu fragmenti,  mūziķu komentāri. Materiāli publicēti interneta vidē un izplatīti Facebook, Twitter, vietējās kultūras mājaslapās vai citās aktuālās un piemērotās interneta platformās.

Divas nedēļas pirms koncerta tiek izplatītas skrejlapas, bukleti, afišas izvietotas kultūras pasākumu vietās, muzejos, vietējās kafejnīcās, arī skolās. Nedēļā pirms koncerta  - publikācijas vietējās avīzēs un kultūras žurnālos - intervijas, stāsti, blogi, vlogi utt. Publikāciju satura izveidē var tikt piesaistīti ieinteresēti muzikoloģijas vai publicistikas studenti kā arī brīvprātīgie, kas veic skaņdarba analīzi un veido tā aprakstu, intervijas ar komponistiem un pēc tam tās publicē blogos, savos Facebook profilos vai Facebook notikuma profilos, citās piemērotās platformās.

Dienā pirms koncerta norisinās flash mob akcijas lielveikalos, muzejos, kultūras pasākumu vietās. Akcija izpaužas atraktīvas darbības veidā - sniedzot nelielus muzikālus priekšnesumus, "staigājoši" plakāti, asprātīgas, ar gaidāmo notikumu saistītas muzikālas vai nemuzikālas darbības publiskās vietās (lielveikali, parki utt.). Nelieli ieskaņas koncerti (pop up concerts), kuros piedalās koncerta mūziķi (ne pilnā sastāvā), piesaistot uzmanību potenciālam koncerta apmeklētāju lokam. Flash mob akcijas var tikt papildinātas ar vizuālo mākslinieku darbību, kas saistīta ar koncerta notikumu vai tā saturu.

Koncerta dienā norisinās pirmskoncerta sarunas ar komponistiem vietējā radio vai televīzijā.

 

Secinājumi, novērojumi

Reklāmas kampaņas aktivitāšu radīšana prasa ļoti radošu un atvērtu pieeju, labi organizētu komandas darbu, līdera klātbūtni, skaidru reklāmas kampaņas ideju, spēcīgu un konkrētu vēstījumu. Strādājot grupā, kuras dalībnieki ir ne tikai menedžmenta speciālisti, bet arī koncertējoši mūziķi, komponisti, publicisti, organizatori, secināju, ka sadarbība starp projekta satura radītājiem un reklāmas kampaņas īstenotājiem ļauj atrast ļoti daudz radošus, veiksmīgus un, svarīgi, netradicionālus risinājumus pasākuma aktualizēšanā un reklāmas kampaņas izstrādāšanā. Dažādo profesiju pārstāvji spēj piedāvāt dažādas pieejas.

Seminārs, protams, bija arī laba platforma internacionālu kontaktu veidošanai ar citu valstu kultūras jomas vai kultūras vadības pārstāvjiem un potenciālām sadarbības iespējām ar Eiropas kolēģiem un viņu pārstāvētajām organizācijām.