Gaviļnieki augustā

Sveicam LKS biedrus - augustā dzimušos:

04.08. - Mārīte Dombrovska

09.08. - Marina Gribinčika

10.08. - Līga Jakovicka

19.08. - Juris Karlsons

19.08. - Ilze Arne

19.08. - Ludvigs Kārkliņš

22.08. - Pēteris Butāns

26.08. - Ruta Paidere

27.08. - Guntars Gedulis

28.08. - Lolita Štarka Vambute

31.08. - Inna Petļaka