Latvijas ISCM sekcijas vadītāja pārvēlēšanas.

 

Latvijas Komponistu savienības izsludinātais konkurss uz Latvijas ISCM sekcijas vadītāja/as vietu ir noslēdzies!

Tā kā uz Latvijas ISCM sekcijas vadītāja/as vietu var pretendēt jebkuršs LKS biedrs, piedaloties atklātā konkursā,

kuru izsludina LKS valde,

aktīvu dalību šoreiz pieteica tikai divas komponistes -

Santa Bušs un Anna Veismane.

Sekojot Latvijas ISCM sekcijas nolikumam, katram kandidātam jāiesniedz rakstiska vīzija par Latvijas ISCM sekcijas turpmāko darbu.

Kandidātēm mutiska savas vīzijas prezentēšana notika pēc iepriekšējas vienošanās ar LKS padomi, kura savu lēmumu par ISCM vadītāju pieņēma, atklāti balsojot.

Nolikumā teikts, ka kandidāts, kas ieguvis visvairāk balsu, tiek ievēlēts par ISCM vadītāju uz 3 gadiem un viens cilvēks šajā amatā nedrīkst pārsniegt vairāk, kā divus termiņus pēc kārtas.


Vienbalsīgi par Latvijas ISCM sekcijas vadītāju tika ievēlēta komponiste Anna Veismane. Apsveikumi un laba vēlējumi Annai turpmākajā darbībā!

 

 

 

 

Vēl tikai jāpiemin vēsturisks fakts, ka 2004.gadā Latvijas Komponistu savienība kļuva par International Society of Contemporary Music – ISCM jeb Starptautiskās Laikmetīgās mūzikas asociācijas biedru. Arī turpmāk Latvijas ISCM sekcijas vadītājai regulāri jāapmeklē ISCM festivāli, jāpiedalās ISCM Ģenerālajā Asamblejā, kā arī jāuztur kontakti ar citu valstu ISCM sekcijām un to vadītājiem.


Pienākumu sarakstā Latvijas ISCM sekcijas vadītājam/ai ietilpst katru gadu organizēt LKS biedru, komponistu darbu konkursa Latvijas nacionālo atlasi, nosūtot 6 komponistu darbus uz ISCM festivāla starptautisko atlasi. Pēc nolikuma saņemšanas no ISCM, nacionālā atlase tiek izziņota LKS biedriem viņu norādītajos e-pastos.


ISCM festivālā ar saviem darbiem var piedalīties:

- Latvijas komponisti, neatkarīgi no viņu tautības, dzimuma, vecuma vai kādiem citiem ierobežojumiem;

- Radošas personas, komponisti, kas nav LKS biedri var iesniegt savus darbus, veicot konkursa dalības maksu 15,- EUR apjomā LKS;

- Komponisti var piedalīties ISCM konkursa atlasē individuāli, veicot dalības maksu individuāli un nepastarpināti ISCM (dalības maksas apjomu nosaka ISCM, ap 50,- EUR)


LKS Valde