Komponistu savienībai jauna priekšsēdētāja

Līdzšinējā Latvijas Komponistu savienības valdes priekšsēdētāja, komponiste Indra Riše, ir pārtraukusi pildīt savus pienākumus.

Biedru pilnsapulcē 2017. gada 27. janvārī ievēlēta jauna Latvijas Komponistu savienības valdes priekšsēdētāja - komponiste Anitra Tumševica.

Organizācijas padomes sastāvs ir pievilcīgi jauns: tajā turpina strādāt Rolands Kronlaks, Dace Bluķe, Anna Veismane, kā arī klāt nākuši Platons Buravickis un Jēkabs Nīmanis. Revīzijas komisijas sastāvs: Nora Lūse, Māris Lasmanis un Evija Skuķe.