KAS MĒS BIJĀM, BŪSIM, ESAM

2012. gada novembrī tika izsludināts Alojas novada un Latvijas Komponistu savienības iedibinātais 8. Jaunrades bērnu kora dziesmu konkurss „Kas mēs bijām, būsim, esam”.

Saskaņā ar Alojas novada domes apstiprināto nolikumu 2013.gada konkursa tēma ir latviešu tautas dziesmu apdares. Alojas novada dome konkursam saņēmusi 17 dziesmu pieteikumus: 10 dziesmas A grupā (mūzikas skolu audzēkņi) un 7 dziesmas B grupā (mūzikas vidusskolu audzēkņi un augstskolu studenti).

Dziesmu vērtēšanu konkursa 1. kārtā uzsāks žūrija – komponisti Selga Mence, Ēriks Ešenvalds un kordiriģente Māra Skride. Konkursa 2.kārtai izvirzītās dziesmas, sadarbībā ar dziesmu autoriem, iestudēs mūzikas skolu kori, lai tās žūrijas vērtējumam atskaņotu konkursa 2.kārtā, 2013. gada 12.oktobrī, Alojā. 2013.gada konkurss veltīts izcilā latviešu komponista, neskaitāmu latviešu tautas dziesmu apdaru autora, Jāzepa Vītola 150. dzimšanas dienai.

Ieskandinot ikgadējo konkursu, 2013.gada 13.aprīlī plkst. 16.00 Ādažu kultūras centrā notiks koncerts, kurā iepriekšējo gadu konkursos godalgotās dziesmas izdziedās Vidzemes un Rīgas mūzikas skolu kori. Skanēs jaunrades dziesmu konkursā godalgotās dziesmas, kā arī Jāzepa  Vītola, Selgas Mences, Uģa Prauliņa, Ērika Ešenvalda un Annas Veismanes dziesmas.